नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल

जम्मा परीक्षण

१,४००,६९४

जम्मा संक्रमित

१६०,४००

कूल मृत्यु

८७६

निको भएको

११८,८४३

विश्व

जम्मा संक्रमित

४३,८७३,४१२

कूल मृत्यु

१,१६६,०३९

निको भएको

३२,२३६,६५४