नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल

जम्मा परीक्षण

३,४७७,५१८

जम्मा संक्रमित

६६८,७५१

कूल मृत्यु

९,५८२

निको भएको

६३३,३३२

विश्व

जम्मा संक्रमित

१९१,७७०,०३८

कूल मृत्यु

४,११३,९५५

निको भएको

१७४,६१७,३३२