नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल

जम्मा परीक्षण

८९४,३७३

जम्मा संक्रमित

६१,५९३

कूल मृत्यु

३९०

निको भएको

४३,८२०

विश्व

जम्मा संक्रमित

३०,७०८,५०२

कूल मृत्यु

९५६,६५०

निको भएको

२२,३४६,९९२