नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल

जम्मा परीक्षण

२,१५३,६३६

जम्मा संक्रमित

२७३,८७२

कूल मृत्यु

२,७६७

निको भएको

२७०,२२३

विश्व

जम्मा संक्रमित

११३,२४३,४२७

कूल मृत्यु

२,५११,५९३

निको भएको

८८,८१७,४१५