नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल [लकडाउन : ६६ औं दिन]

जम्मा परीक्षण

६०,६९६

जम्मा संक्रमित

१,०४२

कूल मृत्यु

निको भएको

१८७

विश्व

जम्मा संक्रमित

५,८१०,१०७

कूल मृत्यु

३५७,८२६

निको भएको

२,५१३,०४६