नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल

जम्मा परीक्षण

१,९८२,२४६

जम्मा संक्रमित

२६४,७८०

कूल मृत्यु

१,९१७

निको भएको

२५८,४४१

विश्व

जम्मा संक्रमित

९०,१७३,३०३

कूल मृत्यु

१,९३६,५५४

निको भएको

६४,५७२,६२४