नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल

जम्मा परीक्षण

३,२८८,०५३

जम्मा संक्रमित

६२६,३४३

कूल मृत्यु

८,८१३

निको भएको

५६४,८८२

विश्व

जम्मा संक्रमित

१७९,९३३,६२६

कूल मृत्यु

३,८९८,१६०

निको भएको

१६४,६९५,४३९