नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल

जम्मा परीक्षण

६,०४६,९९९

जम्मा संक्रमित

१,००३,३५३

कूल मृत्यु

१२,०३१

निको भएको

९९१,३०८

विश्व

जम्मा संक्रमित

६९०,०७६,४९८

कूल मृत्यु

६,८८९,५१५

निको भएको

६६२,५२४,०३०