नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल

जम्मा परीक्षण

२,२२७,५४७

जम्मा संक्रमित

२७५,६२५

कूल मृत्यु

३,०१५

निको भएको

२७१,६१०

विश्व

जम्मा संक्रमित

१२२,२९६,०४१

कूल मृत्यु

२,७००,२५६

निको भएको

९८,५४५,७८३