नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

Powered by   

नेपाल

जम्मा परीक्षण

६,०४५,१८८

जम्मा संक्रमित

१,००३,३२९

कूल मृत्यु

१२,०३१

निको भएको

९९१,२७०

विश्व

जम्मा संक्रमित

६८९,४२८,६७०

कूल मृत्यु

६,८८३,७२७

निको भएको

६६१,८८५,२८१