नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

६०,६९६

जम्मा संक्रमित

१,०४२

कूल मृत्यु

निको भएको

१८७

विश्व

जम्मा संक्रमित

५,८१०,१०७

कूल मृत्यु

३५७,८२६

निको भएको

२,५१३,०४६

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

८०
(७.७%)

पुरूष

६०२
(५७.८%)

उमेरका आधारमा

नेपालमा निकाे भएकाकाे विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

३१
(१६.६%)

पुरूष

१२४
(६६.३%)

उमेरका आधारमा

कोभिड-१९ समाचार