नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

२,१५३,६३६

( + ३,४११ )

जम्मा संक्रमित

२७३,८७२

( + ११२ )

कूल मृत्यु

२,७६७

( + ८३ )

निको भएको

२७०,२२३

( + ८४ )

विश्व

जम्मा संक्रमित

११३,२७४,५९०

कूल मृत्यु

२,५१२,४०७

निको भएको

८८,८४३,१३९

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

१४९२
(११.०%)

पुरूष

१२०७२
(८९.०%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार