नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

५,६९३,६४७

( + ० )

जम्मा संक्रमित

९७९,१०५

( + ० )

कूल मृत्यु

११,९५२

( + ० )

निको भएको

९६७,०२४

( + ० )

विश्व

जम्मा संक्रमित

५३०,०४८,५६४

कूल मृत्यु

६,३०७,१७३

निको भएको

५००,५०१,६७३

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

२७८९६३
(३९.९%)

पुरूष

४२००४४
(६०.१%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार