नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

६,०४५,१८८

( + २६८ )

जम्मा संक्रमित

१,००३,३२९

( + २ )

कूल मृत्यु

१२,०३१

( + ० )

निको भएको

९९१,२७०

( + ७ )

विश्व

जम्मा संक्रमित

६८९,४३३,०५०

कूल मृत्यु

६,८८३,७५४

निको भएको

६६१,८८८,२२४

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

२७८९६३
(३९.९%)

पुरूष

४२००४४
(६०.१%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार