नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

८९४,३७३

( + ० )

जम्मा संक्रमित

६१,५९३

( + ० )

कूल मृत्यु

३९०

( + ० )

निको भएको

४३,८२०

( + ० )

विश्व

जम्मा संक्रमित

३०,७२१,०६६

कूल मृत्यु

९५६,९१५

निको भएको

२२,३५५,५०१

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

१४९२
(११.०%)

पुरूष

१२०७२
(८९.०%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार