नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

२४२,२४७

( + ० )

जम्मा संक्रमित

१५,२५९

( + ० )

कूल मृत्यु

३२

( + ० )

निको भएको

६,१४३

( + ० )

विश्व

जम्मा संक्रमित

११,१७९,२५५

कूल मृत्यु

५२८,३६७

निको भएको

६,२६६,५०४

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

१४९२
(११.०%)

पुरूष

१२०७२
(८९.०%)

उमेरका आधारमा

नेपालमा निकाे भएकाकाे विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

२७७
(८.७%)

पुरूष

२९१७
(९१.३%)

उमेरका आधारमा

कोभिड-१९ समाचार