नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

१,४००,६९४

( + २,५१५ )

जम्मा संक्रमित

१६०,४००

( + ५७० )

कूल मृत्यु

८७६

( + १४ )

निको भएको

११८,८४३

( + ३,१६८ )

विश्व

जम्मा संक्रमित

४३,८७३,४१२

कूल मृत्यु

१,१६६,०३९

निको भएको

३२,२३६,६५४

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

१४९२
(११.०%)

पुरूष

१२०७२
(८९.०%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार